A. Profane architectuur

A1: Het Liberale Volkshuis, Volkstraat 40, art nouveau, architecten Jan Van Asperen en Emiel Van Averbeke (N 51°12'39.4" - E 04°23'44.8")
A2: Het vleeshuis (Gildehuis 1501), Repenstraat en Vleeshouwerstraat; architect Herman De Waeghemakere (N 51°13'22.8" - E 04°23'55.9")
A3: Monumentale poort van 'De Tennen Pot' Wolstraat nr 7, 17e eeuw (N 51°13'17.3" - E 04°24'09.4")
A4: Huis nr. 2 in de Schildersstraat van architect Frans Smet Verhas, art nouveau (N 51°13'13.5" - E 04°24'42.8")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A5: Kloosterstraat 2; hoek met St. Michielsstraat, beelden op vensterbank (N 51°12'58.1" - E 04°23'42.1")
A6: Huis op de hoek van de Waalsekaai en de Timmerwerfstraat (1908) architect Adolphe Van der Heyden (N 51°12'39.8" - E 04°23'26.0")
A7: Museum van Hedendaagse Kunst (MHKA) aan de Vlaamse Kaai, torentje van 'Grand café" Modeste' op de achtergrond (N 51°12'39.2" - E 04°23'25.9")
A8: Oude jongensgemeenteschool (1909) van achitect A. Van Mechelen, nu Artesis Hogeschool, Kasteelstraat 17 (N 51°12'27.4" - E 04°23'23.6")
Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A9 en A10: Porte Regia (waterpoort 1624) op de Gilisplaats (N 51°12'28.8" - E 04°23'20.8")
A11: Het Zuidkasteel (1882); Bolivarplaats 2, Emiel Banningstraat 58, Gijzelaarsstraat 69 (N 51°12'17.6" - E 04°23'17.7")
A12: Magazijnen, stallingen vroegere Brouwerij Brys, Burburestraat 2a (N 51°12'33.3" - E 04°23'27.9")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergrotenA13: Zuiderpershuis (1878); Waalsekaai 14, architect Ernest Dieltiens (N 51°12'41.1" - E 04°23'29.1")
A14: Mercator Orteliushuis, Kloosterstraat 17 (16e eeuw) (N 51°13'00.4" - E 04°23'43.3")
A15: Mercator Orteliushuis (binnenplaats)
A16: Oever 27, huis met trapgevel, 17e eeuw (N 51°13'03.3" - E 04°23'49.4")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A17: Barok Gildenhuis "Den Peerboom" (1612), Hoogstraat 62 (N 51°13'07.8" - E 04°23'51.7")
A18: Kunstgalerei 'De Zwarte Panter', Hoogstraat 70-72-74, voorheen St. Julianusgasthuis (1303) (N 51°13'07.5" - E 04°23'50.1")
A19: Kunstgalerei 'De Zwarte Panter'
A20: Binnentuin kunstgalerei 'De Zwarte Panter'

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A21: Ingang Plantin Moretus Museum aan de Vrijdagmarkt (N 51°13'06.0" - E 04°23'55.3")
A22: Plantin Moretus Museum
A23: Zijgevel Plantin Moretus Museum, Heilige Geeststraat (N 51°13'07.2" - E 04°23'54.2")
A24: Zicht op toren en huis met trapgevel vanop de Vrijdagmarkt

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A25: Steenhouwersvest 48, neo-Vlaamse barokstijl (1881) (N 51°13'04.2" - E 04°23'59.0")
A26 en A27: Koninklijk Museum schone kunsten (KMSKA), Leopold de Waelplaats (N 51°12'27.4" - E 04°23'39.6")
A28: Oude koornmarkt 38 (Restaurant het fondueke), 18e eeuw rococo (N 51°12'11.6" - E 04°24'00.9")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A29: Hystorische woonhuisgevel op de Oude Koornmarkt (N 51°13'13.2" - E 04°23'59.2")
A30: Gotische geveltop 'De Cluyse' op de Oude Koornmmarkt 26, 13e eeuw (N 51°13'12.6" - E 04°23'59.4")
A31 en A32: Vlaeykensgang (N 51°13'13.3" - E 04°23'58. 3")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A34: Hoogstraat ingang Vlaeykensgang (N 51°13'12.7" - E 04°23'55.5")
A33: Haarstraat nr 4, 16e eeuw (N 51°13'13.9" - E 04°23'52.0")
A35 en A36: Grote markt (N 51°13'16.4" - E 04°23'59.2")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A37, A38, A39 en A40: Grote markt (N 51°13'16.4" - E 04°23'59.2")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A41: Grote markt
A42 en A43: Oude waag (N 51°13'18.2" - E 04°24'11.5")
A44: Hoekhuis (1612) Wijngaardstraat 22 (N 51°13'15.9" - E 04°24'13.9")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A45: Hoek Grote Goddaert en Wijngaardstraat (N 51°13'16.9" - E 04°24'17.3")
A46: Hendrik Conscienceplein (N 51°13'15.4" - E 04°24'15.1")
A47: Sint-Carolus Borromeuskerk. (N 51°13'15.6" - E 04°24'156")
A48: Doorgang naar het Hendrik Conscienceplein in de Sint-Pieter-en-Paulusstraat. (N 51°12'15.1" - E 04°23'13.3 ")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A49: Historische huizen "Verona" en "De drij Monieken" en "Sinte-Anna" (nr7) in de Sint-Pieters-en-Paulusstraat (N 51°13'14.7" - E 04°24'12.8")
A50: Nog een Historisch pand, nr.4 in de Sint-Pieters-en-Paulusstraat.
A51: Historische panden "Den Roosenboom" en "De Soeten Naem Jesus", Korte Nieuwstraat 11 (N 51°13'13.7" - E 04°24'11.7")
A52: Schippersbeurs in de Lange Nieuwstraat nr 14, neogotiek 19e eeuw (N 51°13'11.9" - E 04°24'21.4")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A53 en A54: St-Nicolaas Godshuis (N 51°13'12.5" - E 04°24'21.0")
A55: Lange Nieuwstr 24 Hotel Van de Werve, "Grooten Robijn" 17e eeuw (N 51°13'11.6" - E 04°24'26.9")
A56: Lange Nieuwstraat 40 (N 51°13'10.8" - E 04°24'29.7")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A57: Lange Nieuwstraat 45 (gebouw van 1458) (N 51°13'11.0" - E 04°24'29.7")
A58: "De Prins van Loreynen", Lange Nieuwstraat 47 Herenuis .
A59: Lange Nieuwstraat 51, Huis van de lijfarts van P.P. Rubens (N 51°13'311.0" - E 04°24'32.1")
A60: Oude magazijnen aan de Vlaamsekaai (N 51°12'37.8" - E 04°23'30.2")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A61: Plaatsnijdersstraat (zie ook foto A4) (N 51°13'13.51" - E 04°24'42.8")
A62: Oude handelsrechtbank (N 51°13'13.51" - E 04°24'42.8")
A63: Sleutelstraat 13 (N 51°12'58.0" - E 04°24'01.4")
A64: Sleutelstraat 23 (N 51°12'58.2" - E 04°23'03.9")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergrotenA65: Everdijstraat 10 (N 51°12'59.5" - E 04°24'06.8")
A66: Everdijstraat 8 (N 51°12'59.4" - E 04°24'06.4")
A67: Everdijstraat 47 (N 51°12'59.8" - E 04°24'14.8")
A68: Hoekhuis "Gutenberg"; Sint Katelijnevest 50 (N 51°13'10.1" - E 04°24'18.7")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A69 en A70: Twaalfmaandenstraat (N 51°13'08.5" - E 04°24'218")
A71: Zicht vanuit Twaalfmaandenstraat op de Meir" (N 51°13'06.6" - E 04°23'21.2")
A72: Grote Goddaard 14 (N 51°13'19.9" - E 04°23'15.7")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A73: "De Gulden Hand" Zirkstraat 34 (1563); (N 51°13'22.2" - E 04°24'06.2")
A74: Stoelstraat (N 51°13'22.2" - E 04°24'06.2")
A75: Monumentale deur van huis "Het Scilt van Londen"( 1625), Wolstraat 30 (N 51°13'17.1" - E 04°24'14.6")
A76: Historisch huis 16e eeuw, Kleine Koraalberg (N 51°13'21.6" - E 04°24'02.6")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A77 en A78: Oude Beurs, (16e eeuwse binnenhof) Hofstraat (N 51°13'18.8" - E 04°24'00.9")
A79: Zwartzusterstraat (N 51°13'25.0" - E 04°24'02.6")
A80: Loodswezen Tavernierskaai (N 51°13'40.1" - E 04°24'04.8")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A81: Noorderterras, Jordaenskaai (N 51°13'29.7" - E 04°23'54.6")
A82 en A83: Het Steen, Ernest van Dijckkaai (N 51°13'21.3" - E 04°23'52.0")
A84: Het Natiënhuis, tegenover Het Steen

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A85: Kantoorgebouwen Steinmann and Co., op de hoek van de Jordaenskaai en de Vleeshuisstraat (N 51°13'22.4" - E 04°23'53.9")
A86: Oude stadsmuur (N 51°13'22.1" - E 04°23'55.6")
A87: Burchtgracht (N 51°13'21.6" - E 04°23'56.2")
A88: Toren van het Vleeshuis (N 51°13'21.8" - E 04°23'56.0")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A89: Lange Sint-Annastraat (N 51°13'15.0" - E 04°24'50.0")
A90: Hotel Van Straelen, een 16de-eeuws gebouw in de Korte Sint-Annastraat (N 51°13'16.2" - E 04°24'47.1")
A91: Stationsplein (N 51°13'03.3" - E 04°25'15.6")
A92: Stationsplein Zoo (N 51°13'03.1" - E 04°25'17.8")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A93, A94, A95: Centraal Station (N 51°13'03.3" - E 04°25'15.6")
A96: Gerechtsgebouw, Bolivarplaats (N 51°12'58.1" - E 04°23'42.1")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A97: Mooie gevel aan de Waalse kaai; Hoek Waalsekaai 13 en Timmerwerfstraat 33, (1908)architect Adolphe Vanderheyden (N 51°12'42.7" - E 04°23'29.7")
A98: Keizerstr 12 (N 51°13'18.4" - E 04°24'22.4")
A99: Keizerstraat 10; Rockoxshuis - Burgemeester Nicolaas Rockox (N 51°13'18.4" - E 04°24'21.9")
A100: Keizerstraat 8, zeventiende eeuwse woning van schilder Frans Snyders (N 51°13'18.7" - E 04°24'21.4")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A101: Hessenhuis (1563), Hoek Falconrui 53 en Hessenplein (N 51°13'32.2" - E 04°24'34.1")
A102: Stapelhuis Marnix (1860) , Godefriduskaai 50 (N 51°13'41.3" - E 04°24'38.9")
A103: Stapelhuis Sint Felix (Felix pakhuis) (1858), Godefriduskaai 30 (N 51°13'18.4" - E 04°24'21.9")
A104: Stapelhuis Sint Felix , Godefriduskaai 30 (interieur)

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A105: Michiels-Loos pakhuis, Godefriduskaai 26-28 (N 51°13'40.7" - E 04°24'295.5")
A106: MAS (Museum Aan de Stroom), Hanzestedenplaats (N 51°13'43.2" - E 04°24'18.7")
A107: Oude Leeuwenrui 23 (N 51°13'37.9" - E 04°24'25.1")
A108: Oude Leeuwenrui 25 (N 51°13'37.9" - E 04°24'27.2")
Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A109: Vekestraat 39 (N 51°13'25.8" - E 04°24'39.9")
A110: Huis 19e eeuw, neorenaissance, Varkensmarkt 2A (N 51°13'29.7" - E 04°24'26.3")
A111: Huis 'Steenen Spiegel' met drie trapgevels, Prinsstraat 28 (N 51°13'19.9" - E 04°24'37.4")
A112: Binnenkoer Universiteit, Prinsstraat (N 51°13'20.3" - E 04°24'37.4")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A113: Hoekhuis Mutsaardstraat 14 (N 51°13'26.4" - E 04°24'18.1")
A114, A115: Barokhuis "de Draeck" (1628), Mutsaardstraat 30 (N 51°13'25.0" - E 04°24'20.8")
A116: Patriciërshuis uit XVII eeuw, Mutsaardstraat 32

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A117: Minderbroedersrui 74 (N 51°13'16.9" - E 04°23'17.9")
A118: Minderbroedersrui 72
A119: "Groot hotel", Oudaan 14 (N 51°12'56.8" - E 04°24'11.2")
A120: Rubenshuis, Wapper (N 51°13'01.4" - E 04°24'32.9")

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A121: Brug aan het centraal station (N 51°12'45.5" - E 04°25'15.9")
A122: Zijkant van het centraal station (N 51°13'00.2" - E 04°25'13.8")
A123, A124: Gebouwen in de Leysstraat (N 51°13'05.5" - E 04°24'51.5")
Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

A125, A126, A127: Gebouwen in de Leysstraat

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergrotenC2V: Startpagina Reissite MG:
Voor al de foto's van België, klik hier: Fotos België

Like us: